Karlův most

23. 7. 2022 / 

Aktuality

Legislativa

Moderní a vymahatelná pravidla ubytování přes online platformy – Setkání u kulatého v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

V pátek 15. července 2022 jsem se zúčastnila kulatého stolu na téma: „Moderní a vymahatelná pravidla ubytování přes online platformy“. Setkání se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na pozvání poslance Jakuba Michálka, který je pověřen řešením problematiky krátkodobého ubytování od roku 2016. Moc jsem se na tento okamžik těšila, protože jsem na začátku spolupráce panu Michálkovi odevzdala všechny své shrnující ...

Číst více

Další snaha o férová pravidla pro krátkodobá ubytování

Rada hl. m. Prahy souhlasila s návrhem změny občanského zákoníku, který se týká posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Návrh bude následně zaslán ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, který připravuje právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Tuto novelu jsme probírali ve ...

Číst více
MČ Praha 1

15. 2. 2021 / 

Praha 1

Tisková zpráva

Zpřísnění podmínek pro krátkodobé ubytování v bytech

Zástupci první městské části ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou od nynějška povinni vždy při svém hlasování na shromáždění SVJ upřednostnit oprávněné zájmy trvale bydlících vlastníků bytů před zájmy vlastníků, kteří své byty krátkodobě pronajímají. Schválili to na návrh Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života zastupitelé Prahy 1. „Zástupci Prahy 1 tak budou v SVJ, v nichž je naše městská část jedním ze spoluvlastníků, ...

Číst více

10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Lisabon

Portugalská metropole aktuálně reaguje na problém s prázdnými byty, které se objevují po celém světě. Jde o byty, které jsou poskytovány ke krátkodobému ubytování a v současné době nejsou zaplněné s ohledem na covid-19. Lisabonský starosta nabízí majitelům takových bytů, ať pronajímají, ale nově prostřednictvím města. Město je pak nabídne lidem, kteří si nemohou dovolit vysoké nájmy a které krátkodobé pronájmy z města vytlačují. Když majitel bytu ...

Číst více

10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Paříž

Francouzský zákon říká, že k provozování krátkodobého ubytování je třeba změnit způsob užívání bytu. K této změně musí dát souhlas obec, konkrétně starosta. Režim povolování se však ze zákona nevztahuje na hlavní rezidence – tam stačí pouze se nahlásit. Hlavní rezidence je bydlení obývané alespoň osm měsíců v roce jeho vlastníkem. Krátkodobá ubytování u sekundárních rezidencí vyžadují přeměnu prostor určených k bydlení na prostory komerční, přičemž jde ...

Číst více

10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Berlín

V Německu se vydali cestou přísné regulace, a to přijetím zákona, jenž umožňuje obcím a větším městským částem vydávat předpisy stanovující podmínky zákazu „zneužívání“ obytného prostoru. Zákon stanovuje, že obce a městské části mohou přijmout odpovídající opatření, pokud hrozící nedostatek bydlení nelze v dohledné budoucnosti odvrátit jinými opatřeními. Berlín poté přijal nařízení, které úplně zakazovalo krátkodobý pronájem celého bytu, při nesplnění následovaly vysoké pokuty až ...

Číst více

10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Vídeň

Vídeň vlastní 60 % bytů a operuje s nimi podle svých potřeb. V jejím centru se nalézá téměř čtvrtmilion městských bytů a také stejný počet družstevních bytů. Tento v Evropě vůbec největší dotovaný bytový fond umožňuje nabízet dostupné bydlení v centru města. I Vídně se však v posledních letech dotkla popularita ubytovacích platforem. Díky zásahu ze strany magistrátu se podařilo omezit řadu negativních vlivů. Jedním z prvních kroků bylo omezení ...

Číst více

10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Amsterdam

V Amsterdamu radikálně zasáhli do zajetého systému ubytovacích platforem typu Airbnb. Od začátku července 2020 není možné turistům pronajímat byty v historickém centru města. ­Vedení hlavního města o tom rozhodlo na základě zkušeností, podle kterých turisté znepříjemňují obyvatelům centra život natolik, že bylo nutné podobné pronájmy zakázat. Za porušení zákazu hrozí pokuta € 20 750. Uvidíme, co ukáže čas.

Číst více

19. 1. 2021 / 

Jak to mají jinde

Barcelona

V Barceloně byla situace neúnosná, protože se ke krátkodobému ubytování využívalo obrovské množství bytů a v některých čtvrtích turisté vytlačili obyvatele Barcelony. V reakci na stav Barcelona zavedla povinnou registrační licenci pro všechny poskytovatele, obdobnou jako v Berlíně. Společnost Airbnb však povinnost neinzerovat byt bez registračního čísla porušovala. Katalánská samospráva pak v reakci na toto udělila společnosti pokutu v hodnotě € 600 000. Od uložení pokuty již Airbnb s Barcelonou ...

Číst více
lex covid

18. 1. 2021 / 

Legislativa

Novelizace zákona LEX Covid přináší některé důležité změny pro SVJ a bytová družstva

Zákon č. 191/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nazývaný LEX Covid, vstoupil v účinnost 24. 4. 2020. Důvodem pro jeho přijetí byla nutnost pomoci řešit řadu situací, souvisejících s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. Díky němu mohla SVJ a bytová družstva pokračovat ve své činnosti i v těchto ztížených podmínkách. Novelizace LEX Covid, která je platná od 1. 1. 2021 přináší změny, na ...

Číst více