Místa pro sousedská setkávání

Přinášíme vám základní přehled míst, spolků či kulturních zařízení, kde v naší městské části můžete své sousedy poznávat, ať už spadáte do jakékoliv věkové kategorie. – Více tipů a aktuální informace o provozní době či případných uzavírkách naleznete na internetových stránkách MČ Praha 1.

Komunitní centrum Kampa

Komunitní centrum Kampa

Rozvoji převážně Malé Strany se věnuje Komunitní centrum Kampa, které letos slaví 15 let od svého založení. Na své si v něm přijdou malí i velcí – pro děti jsou zde mj. kroužky, kurzy nebo mateřské centrum, kde mohou společně trávit čas i s rodiči. Starší návštěvníci zase ocení pravidelné filmové večery, workshopy, divadla a další kulturní akce. Mimo to se spolek aktivně zasazuje o ochranu životního prostředí v okolí.

Odkaz: http://www.kckampa.eu/

Projekt Kampa Nula

KampaNula

Projekt KampaNula se věnuje rozvoji občanské společnosti a dobročinných aktivit na Praze 1. S podporou Malostranských novin a Staroměstských novin pomáhá zdravotně i jinak postiženým občanům, podporuje charitativní akce a chrání historické dědictví v centru Prahy. K hlavním akcím spolku patří benefiční Prostřené stoly na Malostranském náměstí, prodává také trička a drobné předměty, z nichž jde výtěžek na dobročinné účely.

Odkaz: https://www.facebook.com/kampanula

Klub Šatlava

Již od roku 2016 se členové a přátelé nejen malostranských spolků scházejí v Klubu Šatlava. Za tu dobu se Šatlava stala místem, které spojuje aktivní lidi z místní komunity a umožňuje rozvoj občanské společnosti v duchu staropražské kultury. V klubu se běžně konají hudební vystoupení z široké palety žánrů, jež dokreslují charakteristickou atmosféru Malé Strany.

Odkaz: https://www.facebook.com/satlava.praha1/