14. 2. 2021 / 

FAQ

Jak se bránit nepřizpůsobivým nájemníkům, i krátkodobým?

V případě, že nájemce bytu i přes předešlé výstrahy odmítá respektovat stanovená domovní pravidla (např. soustavně narušuje noční klid, znečišťuje společné prostory apod.), pak primárně doporučujeme obrátit se s písemnou výzvou na řešení situace přímo na osobu pronajímatele – vlastníka pronajímané bytové jednotky. Vlastník jednotky je za osoby, kterým jednotku pronajímá vždy odpovědný, neboť dle § 1176 zák. č. 89/2012 ...

Číst více

14. 2. 2021 / 

FAQ

Dobrý den, existuje prosím někde vzor na vytýkací dopis kvůli porušování domácího řádu problémovému sousedovi?

Vzor bohužel neexistuje, ale výzva by měla být zejména přehledná. Níže uvádím body, které by měla obsahovat: •   oslovení •   popsání skutkového stavu (čeho se vlastník dopouští) •   které ustanovení domovního řádu porušuje •   jaká sankce mu za jednání dle domovního řádu hrozí •   jaké kroky podniknete, pokud v jednání bude vlastník pokračovat Výzvu zašlete vlastníku doporučeně s dodejkou, ať máte potvrzení, že mu byla ...

Číst více

14. 2. 2021 / 

FAQ

Můžeme mít v kabině výtahu kameru?

Pořizováním kamerového záznamu je v zásadě zasahováno do soukromí osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Oblast ochrany soukromí každého jednotlivce se neváže pouze na vnitřní prostory jeho bytu, ale i na prostory, kterými daný jedinec musí nezbytně procházet, aby mohl vstoupit do vlastního obydlí nebo ho opustit. Sledování prostor, jako jsou (mimo jiné) výtahy, do soukromí většinou zasahuje v přiměřené ...

Číst více