10. 2. 2021 / 

Jak to mají jinde

Paříž

Francouzský zákon říká, že k provozování krátkodobého ubytování je třeba změnit způsob užívání bytu. K této změně musí dát souhlas obec, konkrétně starosta. Režim povolování se však ze zákona nevztahuje na hlavní rezidence – tam stačí pouze se nahlásit. Hlavní rezidence je bydlení obývané alespoň osm měsíců v roce jeho vlastníkem. Krátkodobá ubytování u sekundárních rezidencí vyžadují přeměnu prostor určených k bydlení na prostory komerční, přičemž jde o změnu užívání prostor, pro jejíž povolení je nutná tzv. kompenzace. Kompenzace spočívá v transformaci nebytových prostor na bytové. Kompenzací má dojít k náhradě za ztrátu bydlení vytvořením jiného bydlení, čímž má být zachována rovnováha mezi bydlením a obchodními aktivitami.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *