16. 2. 2023 / 

Legislativa

Vláda ČR dostala od Senátu ČR úkol zohlednit návrh EU nařízení o krátkodobém ubytování

Den 15. února 2023 vydal Senát ČR usnesení k senátnímu tisku N 007/14. Jedná se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobého ubytování. Hlavními cíli návrhu jsou harmonizace a zlepšení rámce pro vytváření a sdílení údajů o Krátkodobém ubytování v celé Evropské unii a zvýšení transparentnosti v tomto odvětví sdílené ekonomiky. Nařízení ...

Číst více

6. 2. 2023 / 

Tisková zpráva

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ SE ZÁKONNÉMU RÁMCI NEVYHNE

Česká i evropská data o turistickém ruchu ukazují na to, že se v návštěvnosti vracíme do předcovidových čísel. Vzhledem k tomu, že růstová čísla hlásí i Airbnb a Booking.com, je jasné, že i letos se budeme setkávat s negativními dopady krátkodobého ubytování také u nás v Praze 1. „Jsme na konci ´oddechového času v oblasti problematiky krátkodobého ubytování´, který provázel covid, což už jsme ...

Číst více

31. 1. 2023 / 

Aktuality z Výboru

UDÁLOSTI V LEGISLATIVĚ NA ÚROVNI EU A STÁTNÍ SPRÁVY ZA 2022 A VÝHLED 2023

Pro únorové zasedání Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života jsme připravili jednoduchý souhrn událostí za rok 2022 a očekávané události roku 2023, které mají nebo budou mít v následujících letech legislativní dopad na problematiku krátkodobého ubytování. V přehledu najdete vždy krátký popis jednotlivých bodů, jaké jsou přínosy pro řešení problematiky krátkodobého ubytování a také odkazy s podrobnostmi a přílohami se zněním ...

Číst více

24. 11. 2022 / 

Legislativa

POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE STAVBÁCH URČENÝCH PRO BYDLENÍ – Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Trend sdíleného či krátkodobého ubytování v bytových domech přináší v současné době při praxi stavebních úřadů řadu výkladových problémů a nevyjasněných otázek při aplikaci předpisů stavebního práva. Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto vydal v létě metodickou pomůcku k problematice krátkodobého ubytování ve stavbách určených k bydlení a v dnešních dnech je dostupné její aktualizované znění. Jak uvádí tisková zpráva Ministerstva: ...

Číst více

17. 11. 2022 / 

Legislativa

Akt o digitálních službách (DSA): Přelomové předpisy EU týkající se online platforem vstupují v platnost

Dne 16.11. 2022 vstoupil v platnost přelomový nový soubor pravidel EU pro bezpečnější online prostředí. Tato pravidla se vztahují na všechny digitální služby, které propojují spotřebitele se zbožím, službami nebo obsahem. Akt o digitálních službách přináší online platformám nové povinnosti, zavádí silnou ochranu práv uživatelů na internetu a na digitální platformy deleguje odpovědnost. Akt o digitálních službách bude přímo použitelný ...

Číst více

8. 11. 2022 / 

Legislativa

Evropská komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobého ubytování

Dne 7. 11. 2022 Komise přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jeho vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu. „Navrhovaný nový předpis by měl přinést jednoznačnou identifikaci provozovatelů krátkodobého ubytování formou povinného registračního čísla. Zároveň se očekává, že nastaví pravidla a také usnadní registraci prostor, kde je ...

Číst více

27. 10. 2022 / 

Legislativa

Poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení z hlediska požadavků na požární bezpečnost staveb a z hlediska plnění povinností na úseku požární ochrany

K problematice poskytování ubytování ve stavbách určených k bydlení publikoval koncem října 2022 stanovisko Generálního ředitelství HZS ČR. Dokument obsahuje varování, že provozování krátkodobého ubytování v obytných domech je nebezpečné. Ve třech kapitolách jsou podrobněji rozebrány požadavky na výkon státního požárního dozoru, dále požadavky na požární bezpečnost staveb a související povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Bytové domy nemusí ze ...

Číst více

MAPA SOUVISLOSTÍ PROBLEMATIKY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

Vážení a milí sousedé, v těchto dnech můžete ve vašich schránkách najít již druhou „mapu“ souvislostí v problematice krátkodobého ubytování. Ráda bych vám se svými kolegy poskytla pohled na aktuální vývoj, kudy se problematika ubírá. V mapě naleznete: 3 cesty přístupu k řešení krátkodobého ubytování. Pohled na přístup Evropské Unie. Přečtete si cenné zahraniční zkušenosti nasbírané osobními rozhovory se zahraničními ...

Číst více

7. 9. 2022 / 

Aktuality z Výboru

Zpráva o činnosti VPVC 2021/2022

Vážení spoluobčané, sousedé, zastupitelé, kolegové,dovolujeme si Vám představit roční zprávu o činnosti Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života za roční období 2021/2022. Rádi bychom Vám přehledně poskytli detailnější informace o činnosti Výboru v druhém roce jeho fungování. předsedkyně, místopředseda a členové Výboru Znění zprávy bylo Výborem jednomyslně schváleno k 6. září 2022.

Číst více