Povinnosti a poplatky

Pokud někdo provozuje ubytovací služby, měl by myslet na všechny zákonné povinnosti. Státní orgány již mají zákonná oprávnění, jak získat data o všech ubytovatelích a o množství „prodaných” lůžek. Mohou tudíž zpětně vymáhat poplatky a navíc také pokuty za nesplněné povinnosti.

Jak kontrolovat dodržování povinností podnikatelů?

Pojďme se podívat, jaké povinnosti se na ubytovatele a platformy vztahují

 1. Souhrn povinností ubytovatele.
 2. Co dělat, když to nejde po dobrém?
 3. Možné sankce za nesplnění veřejnoprávních předpisů.
 4. Jak standardně probíhá proces.

SOUHRN POVINNOSTÍ UBYTOVATELE

Základní veřejnoprávní povinnosti při poskytování služeb skrze digitální platformy:

 • mít živnostenské oprávnění
 • platit daň z příjmů
 • platit odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • používat EET pro tržby v hotovosti
 • registrace k DPH při splnění zákonných podmínek
 • odvádět místní poplatky za pobyt
 • vést evidenční knihu o hostech a domovní knihu o cizincích, a to v souladu s GDPR
 • nutnost hlásit cizince na cizineckou policii
 • mít vůči SVJ nahlášený správný počet osob rozhodných pro rozúčtování  
 • zajistit na své náklady likvidaci odpadů po svých hostech

CO KDYŽ TO NEJDE PO DOBRÉM

Všechny podněty podávejte nejlépe písemnou formou s dokladem o odeslání či osobním předání.

V případě poplatků dejte podnět odboru finančnímu ÚMČ Praha 1

Úřad MČ Praha 1
Oddělení místních příjmů
Bc. Pavlína Vojtíšková – vedoucí odd. místních příjmů
Vodičkova 18, 115 68  Praha 1e-mail: pavlina.vojtiskova@praha1.cz
telefon: 221 097 312

V případě, že ubytovatel nekomunikuje a vy máte podezření, že neodvádí povinné daně, dejte podnět:

Finančnímu úřadu
Územní pracoviště pro Prahu 1,
e-mail: podatelna2001@fs.mfcr.cz 

Doporučujeme taktéž kontaktovat živnostenský odbor ÚMČ Praha 1, aby prověřil oprávněnost živnostenského podnikání a s tím spojené povinné náležitosti.  

Úřad MČ Praha 1
Odbor živnostenský
Mgr. Ing. Kristýna Solomonová – vedoucí kontrolně- správního oddělení
Vodičkova 18, 115 68  Praha 1
e-mail: kristyna.solomonova@praha1.cz
Telefon: 221 097 366

Možné sankce za nesplnění veřejnoprávních předpisů

 • provozování volné živnosti bez povolení pod pokutou až 500 000 Kč
 • nehlášení cizinců na cizineckou policii pod pokutou až 50 000 Kč
 • nevedení domovní knihy pod pokutou až 50 000 Kč
 • včasné neodvádění poplatků za pobyt pod sankcí trojnásobného navýšení poplatku
 • nevedení evidenční knihy pod pokutou až 500 000 Kč
 • neohlášení poplatkové povinnosti z poplatku za pobyt pod pokutou až 500 000 Kč
 • sankce spojené s neplacením daně z příjmů, DPH a odvodů na zdravotní a sociální pojištění
 • nezajištění řádného odstraňování odpadu pod pokutou až 300 000 Kč, v případě opakování až 600 000 Kč.

JAK STANDARDNĚ PROBÍHÁ PROCES

 • Pokud dáte do Vašeho oznámení na finanční nebo živnostenský úřad větu, že si přejete být informováni o výsledcích provedeného šetření, měl by Vás úřad informovat. Úřad primárně zjistí, zda je provozovna řádně nahlášená, zda odvádí daně, vede knihu hostů a zda je řádně označena. Pokud ubytovatel něco zanedbal, měl by dostat pokutu. V současné době mají bohužel úřady trochu svázané ruce legislativou a podzaměstnaností. Živnostenské úřady se také snaží zjišťovat patřičné informace přímo od platforem – mají k tomu totiž od března 2020 ze zákona právo. Platformy bohužel hrají mrtvé brouky a data neposkytují.