15. 3. 2023 / 

Kontrola a vymahatelnost

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ ČEKÁ V ROCE 2023 LEGISLATIVNÍ ZEMETŘESENÍ

Jménem Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života si vám dovolujeme předložit shrnutí očekávaných událostí v legislativě na úrovni EU a státní správy. Řada věcí souvisejících s problematikou krátkodobého ubytování se dala do pohybu a v loňském roce dostala jasný rámec. Proto jsme vypracovali přehled s výhledem událostí, které v legislativě nejspíš přinese rok 2023 – viz příloha, podrobněji níže. Letos čeká zákonodárné ...

Číst více

28. 11. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE STAVBÁCH URČENÝCH PRO BYDLENÍ – METODICKÁ POMŮCKA MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Trend sdíleného či krátkodobého ubytování v bytových domech přináší v současné době při praxi stavebních úřadů řadu výkladových problémů a nevyjasněných otázek při aplikaci předpisů stavebního práva. Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto vydal v létě metodickou pomůcku k problematice krátkodobého ubytování ve stavbách určených k bydlení a v dnešních dnech je dostupné její aktualizované znění. Jak uvádí tisková zpráva Ministerstva: ...

Číst více

17. 11. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

AKT O DIGITÁLNÍCH SLUŽBÁCH: PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE ONLINE PLATFOREM VSTUPUJÍ V PLATNOST

Dne 16.11. 2022 vstoupil v platnost přelomový nový soubor pravidel EU pro bezpečnější online prostředí. Tato pravidla se vztahují na všechny digitální služby, které propojují spotřebitele se zbožím, službami nebo obsahem. Akt o digitálních službách přináší online platformám nové povinnosti, zavádí silnou ochranu práv uživatelů na internetu a na digitální platformy deleguje odpovědnost. Akt o digitálních službách bude přímo použitelný ...

Číst více

7. 11. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

EU CHCE REGULOVAT KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ

Dne 7. 11. 2022 Komise přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jeho vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu. V tiskové zprávě vydané EK právě k příležitosti přijetí návrhu je citován komisař pro vnitřní trh Thierry Breton: „Krátkodobé ubytování je přínosem pro hostitele, turisty a ekosystém cestovního ruchu, jeho růst ...

Číst více

15. 7. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

SETKÁNÍ U KULATÉHO V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

V pátek 15. července 2022 jsem se zúčastnila kulatého stolu na téma: „Moderní a vymahatelná pravidla ubytování přes online platformy“. Setkání se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na pozvání poslance Jakuba Michálka, který je pověřen řešením problematiky krátkodobého ubytování od roku 2016. Moc jsem se na tento okamžik těšila, protože jsem na začátku spolupráce panu Michálkovi odevzdala všechny své shrnující ...

Číst více

7. 6. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

AIRBNB NABÍDLO, ŽE ZVEŘEJNÍ IČO

Ubytovací platforma Airbnb přišla s návrhem, aby hostitelé nově zveřejňovali u svých nabídek krátkodobého ubytování identifikační číslo. To by stání správě mělo umožnit efektivní výměr daní a samosprávě výběr ubytovacích poplatků. Systém evidence chce společnost vytvořit ve spolupráci s hlavním městem Prahou a českou vládou. Airbnb vyzývá i další digitální platformy nabízející ubytování, aby se k samoregulačnímu opatření připojily.  V rámci aktuální ...

Číst více

Další snaha o férová pravidla pro krátkodobá ubytování

Rada hl. m. Prahy souhlasila s návrhem změny občanského zákoníku, který se týká posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Návrh bude následně zaslán ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech, který připravuje právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. „Tuto novelu jsme probírali ve ...

Číst více