7. 11. 2022 / 

Kontrola a vymahatelnost

EU: CHYSTÁ REGULACI KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

Dne 7. 11. 2022 Komise přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jeho vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu. V tiskové zprávě vydané EK právě k příležitosti přijetí návrhu je citován komisař pro vnitřní trh Thierry Breton: „Krátkodobé ubytování je přínosem pro hostitele, turisty a ekosystém cestovního ruchu, jeho růst ...

Číst více