PŘEHLED NÁVRHU NAŘÍZENÍ EK: Sběr a sdílení dat vztahujících se ke službám krátkodobého pronájmu ubytování

EU pokračuje ve vytyčeném úkolu, a tím je digitalizace. Poté co byl v listopadu 2022 schválen Akt o digitálních službách, přichází Unie s nařízením/směrnicí řešící sběr a sdílení dat vztahujících se ke službám krátkodobého pronájmu ubytování. Pojďme se podívat na souvislosti v širším záběru. Co je to digitální Evropa, chystá se digitální Česko? Jaký to může mít dopad na řešení ...

Číst více

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ: NEJVYŠŠÍ SOUD ČR ZAMÍTL ZMĚNU STANOV SVJ, ALE POTVRDIL, ŽE SVJ MŮŽE NAVRHNOUT NUCENÝ PRODEJ JEDNOTKY

Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) se snažilo omezit krátkodobé ubytování v bytovém domě. Formou změny stanov, ke které se kladně vyjádřila většina členů SVJ, chtěli dosáhnout omezení dopadů krátkodobého ubytování v jejich domě. Konkrétně usilovali o podmíněné užívání bytových jednotek ve vlastnictví členů společenství k opakovanému krátkodobému pronájmu (kratšímu 3 měsíců) či k poskytování ubytovacích služeb souhlasem všech členů. K zamítavému stanovisku dospěl Nejvyšší soud ...

Číst více

PŘEHLED AKTUÁLNĚ PROJEDNÁVANÝCH LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROBLEMATIKY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

Jaro přeje projednávání legislativních návrhů, které by mohly mít vliv na problematiku krátkodobého ubytování. Pevně věříme, že se návrhům podaří zdárně projít řádným legislativním procesem, budou brzy v platnosti a vymahatelné. Představit souhrn aktuálně projednávaných návrhů legislativy řešících problematiku krátkodobého ubytování. V přehledu najdete vždy krátký popis navrhované úpravy a současný stav projednávání. NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SHROMAŽĎOVÁNÍ ...

Číst více

16. 2. 2023 / 

Legislativa

Vláda ČR dostala od Senátu ČR úkol zohlednit návrh EU nařízení o krátkodobém ubytování

Den 15. února 2023 vydal Senát ČR usnesení k senátnímu tisku N 007/14. Jedná se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobého ubytování. Hlavními cíli návrhu jsou harmonizace a zlepšení rámce pro vytváření a sdílení údajů o Krátkodobém ubytování v celé Evropské unii a zvýšení transparentnosti v tomto odvětví sdílené ekonomiky. Nařízení ...

Číst více

24. 11. 2022 / 

Legislativa

POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE STAVBÁCH URČENÝCH PRO BYDLENÍ – Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Trend sdíleného či krátkodobého ubytování v bytových domech přináší v současné době při praxi stavebních úřadů řadu výkladových problémů a nevyjasněných otázek při aplikaci předpisů stavebního práva. Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto vydal v létě metodickou pomůcku k problematice krátkodobého ubytování ve stavbách určených k bydlení a v dnešních dnech je dostupné její aktualizované znění. Jak uvádí tisková zpráva Ministerstva: ...

Číst více

17. 11. 2022 / 

Legislativa

Akt o digitálních službách (DSA): Přelomové předpisy EU týkající se online platforem vstupují v platnost

Dne 16.11. 2022 vstoupil v platnost přelomový nový soubor pravidel EU pro bezpečnější online prostředí. Tato pravidla se vztahují na všechny digitální služby, které propojují spotřebitele se zbožím, službami nebo obsahem. Akt o digitálních službách přináší online platformám nové povinnosti, zavádí silnou ochranu práv uživatelů na internetu a na digitální platformy deleguje odpovědnost. Akt o digitálních službách bude přímo použitelný ...

Číst více

8. 11. 2022 / 

Legislativa

Evropská komise podporuje transparentnost v odvětví krátkodobého ubytování

Dne 7. 11. 2022 Komise přijala návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jeho vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu. „Navrhovaný nový předpis by měl přinést jednoznačnou identifikaci provozovatelů krátkodobého ubytování formou povinného registračního čísla. Zároveň se očekává, že nastaví pravidla a také usnadní registraci prostor, kde je ...

Číst více

27. 10. 2022 / 

Legislativa

Poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení z hlediska požadavků na požární bezpečnost staveb a z hlediska plnění povinností na úseku požární ochrany

K problematice poskytování ubytování ve stavbách určených k bydlení publikoval koncem října 2022 stanovisko Generálního ředitelství HZS ČR. Dokument obsahuje varování, že provozování krátkodobého ubytování v obytných domech je nebezpečné. Ve třech kapitolách jsou podrobněji rozebrány požadavky na výkon státního požárního dozoru, dále požadavky na požární bezpečnost staveb a související povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob. Bytové domy nemusí ze ...

Číst více

MAPA SOUVISLOSTÍ PROBLEMATIKY KRÁTKODOBÉHO UBYTOVÁNÍ

Vážení a milí sousedé, v těchto dnech můžete ve vašich schránkách najít již druhou „mapu“ souvislostí v problematice krátkodobého ubytování. Ráda bych vám se svými kolegy poskytla pohled na aktuální vývoj, kudy se problematika ubírá. V mapě naleznete: 3 cesty přístupu k řešení krátkodobého ubytování. Pohled na přístup Evropské Unie. Přečtete si cenné zahraniční zkušenosti nasbírané osobními rozhovory se zahraničními ...

Číst více

23. 8. 2022 / 

Legislativa

Praha 1

SDÍLENOU EKONOMIKU NELZE ZAKÁZAT, ALE LZE JI ÚČINNĚ REGULOVAT

Krátkodobé ubytování jede v letní sezóně na plné obrátky. Dne 15. července se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR kulatý stůl s podtitulem „Moderní a vymahatelná pravidla ubytování přes online platformy“. Diskutoval se návrh nového zákona, jehož cílem je regulace krátkodobého ubytování. Za Prahu 1 se jednání účastnila předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Bronislava Sitár Baboráková. Jste přesvědčená, ...

Číst více