Search

Kontakt

MČ Praha 1:
VÝBOR PROTI VYLIDŇOVÁNÍ CENTRA A PRO PODPORU KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

Kontakt výbor

Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
telefon: 221 097 241
e-mail: chcisevkliduvyspat@praha1.cz

Úřad MČ Praha 1

Vodičkova 18, 115 68  Praha 1
telefon: 221 097 111
e-mail: info@praha1.cz

Členové výboru

Předsedkyně: Bronislava Sitár Baboráková, Dis.
702 105 535, Bronislava.sitar.baborakova@praha1.cz

Místopředseda: Ing. Michal Caban

Členové: Mgr. Jan Eisenreich, Mgr. Eva Holá, Ph.D., Mgr. Filip Kračman, Mgr. Pavel Nazarský, JUDr. Marek Novotný, Mgr. Petr Scholz, Jan Wolf

Anketa

KRÁTKODOBÉ UBYTOVACÍ SLUŽBY V BYTECH

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který nám umožní lépe zmapovat situaci a problémy spojené s poskytováním ubytovacích služeb v bytech v naší městské části Praha 1.