Bezpečí a soukromí

Ve vašem domě jste se postupem času bohužel přestali cítit bezpečně. V bytech určených pro bydlení jsou ubytováváni turisté, kteří svým chováním narušují vaše klidné bydlení nad míru obvyklou. Po domě se pohybují lidé, které neznáte, a vy máte obavy.

Jak postupovat?

VOLEJTE POLICII

 • V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA VOLEJTE LINKU 112
 • Volejte „Opletalku“
  Domluvili jsme pro vás s panem ředitelem Bc. Miroslavem Stejskalem přímou linku na Ředitelství MP Praha 1, určenou pro problematiku krátkodobého ubytování na Praze 1 v Opletalově ulici, číslo:
  +420 222 025 191 nebo +420 222 025 193 (pozor jedná se o placenou linku).
  • Tato čísla jsou pro řešení této problematiky preferenční a budete na nich komunikovat přímo s příslušným dozorčím služebny. 
 • Nebo volejte městskou policii na linku 156.
 • Případně se obraťte na tísňovou linku Policie ČR 158.

ZDOKUMENTUJTE SITUACI

 • Pořiďte zvukový nebo obrazový záznam, který následně využijete jako dokumentaci a dokladování situace pro městskou policii. Poslouží to jako podstatné vodítko při řešení problémů, neboť se může stát, že pro časovou prodlevu po příjezdu hlídky je v bytě momentálně klid a hlídka strážníků či policistů tam v takovém případě nemá přímo důvod zakročit.
 • Záznam můžete pořídit v souladu s § 14 občanského zákoníku.
 • Tento záznam si uchovejte jako možný důkaz pro případné správní řízení. Na tomto správním řízení je možné tento důkaz předložit, a to jak pro potřeby správního orgánu, tak pro potřebu majitele bytu, aby viděl, že skutečně v dané době docházelo k rušení nočního klidu. Stejně tak lze nahrát např.  hluk, který tvoří skupinka turistů stojících ve vnitrobloku na dvoře z důvodu kouření nebo vyhazování odpadů mimo popelnice. U tohoto důkazu je vždy důležité prokazovat, ve kterém pronajímaném bytě tyto osoby v danou dobu byly.

UMOŽNĚTE STRÁŽNÍKŮM VSTUP DO BUDOVY

 • Je třeba jim ukázat, o který byt se jedná, případně sdělit, kdo je nájemcem bytu. V případě narušování občanského soužití v bytové jednotce nelze využít násilného vstupu ani do bytové jednotky, ani do domu, pokud někdo z oprávněných majitelů nebo nájemníků byt neotevře.

Více informací v kategorii Hluk

INFORMUJTE NÁS

 • Uvítáme, budete-li nás o dění ve vašem domě informovat.  Pomůže nám to při prosazování řešení problematiky krátkodobého ubytování v bytech.