27. 10. 2022 / 

Legislativa

Poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení z hlediska požadavků na požární bezpečnost staveb a z hlediska plnění povinností na úseku požární ochrany

K problematice poskytování ubytování ve stavbách určených k bydlení publikoval koncem října 2022 stanovisko Generálního ředitelství HZS ČR. Dokument obsahuje varování, že provozování krátkodobého ubytování v obytných domech je nebezpečné. Ve třech kapitolách jsou podrobněji rozebrány požadavky na výkon státního požárního dozoru, dále požadavky na požární bezpečnost staveb a související povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.

Bytové domy nemusí ze zákona plnit tak přísné protipožární normy, jako mají hotely a ubytovny. Například se očekává, že většina stálých obyvatel domu i za nenadálé situace, jako je požár, najde bez delšího bloudění cestu ven na ulici. V domech, kde se provozuje krátkodobé ubytování se leckdy desítky lidí mohou ocitnout uprostřed noci v domě, který v životě neviděli, v krizové situaci, nedomluví se česky a často jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Zatímco hotely jsou na takové situace připravené, plán protipožární ochrany obytných domů s tím zpravidla nepočítá. Ze stanoviska lze přímo citovat: „Tyto objekty se stávají mnohem rizikovější a následky možného požáru pro takto ubytované osoby mohou být fatální.“

„Toto stanovisko, které vydala organizace zřizovaná Ministerstvem vnitra ČR, je kvalifikovaným a argumentačně silným podkladem pro další jednání při tvorbě právních norem pro krátkodobé ubytování, ke kterým v tomto a následujícím roce zřejmě dojde,“ komentovala dokument za Výbor proti vylidňování centra a podporu komunitního života předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *