16. 2. 2023 / 

Legislativa

Vláda ČR dostala od Senátu ČR úkol zohlednit návrh EU nařízení o krátkodobém ubytování

Den 15. února 2023 vydal Senát ČR usnesení k senátnímu tisku N 007/14. Jedná se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobého ubytování. Hlavními cíli návrhu jsou harmonizace a zlepšení rámce pro vytváření a sdílení údajů o Krátkodobém ubytování v celé Evropské unii a zvýšení transparentnosti v tomto odvětví sdílené ekonomiky. Nařízení navrhuje harmonizovat napříč EU přístup k registračním systémům pro hostitele s tím, že orgány veřejné moci mají povinnost vést vhodně navržené registrační systémy, pokud chtějí získávat údaje pro účely tvorby regulační politiky a prosazování práva.

Preferovaným řešením tohoto návrhu je, aby orgány veřejné moci, které chtějí získávat údaje ze strany online platforem pro účely tvorby politiky a prosazování práva, nejprve zavedly registrační systém pro hostitele a jejich jednotky, který by od nich vyžadoval splnění určitých požadavků.

Jakmile by hostitelé předložili předem určený soubor údajů a informací, musely by jim orgány veřejné moci přidělit registrační číslo na každou jednotku. Online platformy by byly povinny vyžadovat, aby hostitelé poskytovali toto registrační číslo, a pravidelně sdílet předem určený soubor údajů s orgány veřejné moci (např. počet očekávaných a skutečných rezervací a počet hostů, kteří se v jednotce ubytovali v rámci jedné rezervace). Členské státy by musely zřídit jednotné digitální kontaktní místo, které by umožňovalo předávání údajů, a musely by jasně stanovit, které povinnosti se vztahují na hostitele a online platformy na jejich území.

Výhodou je, že by se zvýšila by transparentnost v segmentu krátkodobého ubytování. Evropská unie s touto formou cestovního ruchu plně počítá a chce ji rozvíjet a kultivovat, aby snížila negativní dopady na komunity.  Návrh nařízení zároveň očekává, že by se snížila

zátěž online platforem a ponechala by se flexibilita orgánům veřejné moci. Nařízení by také mělo vést ke snížení počtu nezákonných nabídek, zlepšit lepší řízení toků cestovního ruchu a dát orgánů veřejné moci větší schopnost posuzovat a zmírňovat negativní vnější

dopady krátkodobého ubytování v konkrétních lokalitách. Rovněž se počítá s tím, že by realizace návrhu by poskytovala národním statistickým úřadům, Eurostatu a výzkumným pracovníkům souhrnné údaje o krátkodobém ubytování, jakožto ekonomického segmentu národních ekonomik.

Kompletní znění senátního tisku včetně usnesení najdete v příloze.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *