24. 11. 2022 / 

Legislativa

POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE STAVBÁCH URČENÝCH PRO BYDLENÍ – Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Trend sdíleného či krátkodobého ubytování v bytových domech přináší v současné době při praxi stavebních úřadů řadu výkladových problémů a nevyjasněných otázek při aplikaci předpisů stavebního práva. Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR proto vydal v létě metodickou pomůcku k problematice krátkodobého ubytování ve stavbách určených k bydlení a v dnešních dnech je dostupné její aktualizované znění.

Jak uvádí tisková zpráva Ministerstva: „Metodická pomůcka určená stavebním úřadům by měla přispět ke sjednocení aplikace předpisů stavebního práva a ke sjednocení postupu stavebních úřadů při šetření podnětů týkajících se poskytování krátkodobého ubytování v bytech či rodinných domech.“

Konkrétní rozhodnutí podle pokynů uvedených v metodice vydal 23. listopadu 2022 Stavební úřad MČ Prahy. Ten zakázal konkrétní firmě podnikat s krátkodobým ubytováním v bytovém domě. Stavební úřad městské části se ve svém rozhodnutí odkazuje na aktualizovanou metodiku MMR: „byt je v době rozhodnutí v nabídce serveru Booking.com, přestože není kolaudovaný pro ubytovací služby, jedná se tudíž o nelegální byznys.“

Jaký se očekává další vývoj v této problematice nastínila předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života, Bronislava Sitár Baboráková: „Očekávám, že v roce 2023 budou stavebnímu úřadu směřovány další podněty k prošetření. Na základě rozhodnutí stavební úřadu z listopadu 2022 se bude obdobně postupovat i u dalších případů. Je velmi pravděpodobné, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu některý z postižených provozovatelů krátkodobého ubytování odvolá k příslušnému orgánu Magistrátu hl. města Prahy a dále bude s největší pravděpodobností spor řešen soudní cestou. Soudní rozhodnutí by pak mělo potvrdit/vyvrátit správnost postupu stavebních úřadů dle metodiky MMR a být precedentní.“  

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *