6. 2. 2023 / 

Tisková zpráva

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ SE ZÁKONNÉMU RÁMCI NEVYHNE

Česká i evropská data o turistickém ruchu ukazují na to, že se v návštěvnosti vracíme do předcovidových čísel. Vzhledem k tomu, že růstová čísla hlásí i Airbnb a Booking.com, je jasné, že i letos se budeme setkávat s negativními dopady krátkodobého ubytování také u nás v Praze 1.

„Jsme na konci ´oddechového času v oblasti problematiky krátkodobého ubytování´, který provázel covid, což už jsme mnozí pocítili v létě. Zdá se, že jak na úrovni evropského, tak i českého práva se dostáváme z šedé zóny. Zejména události loňského roku dávají tušit, že tahle byznysová džungle dostane pevná pravidla,“ okomentovala aktuální vývoj předsedkyně Výrobu proti vylidňování centra a podporu komunitního života Broňa Sitár Baboráková.

Evropa chce férová pravidla pro sdílenou ekonomiku

V listopadu 2022 vstoupil v platnost „Akt o digitálních službách“, jemuž se budou muset podřídit i platformy zprostředkovávající krátkodobé ubytování. Akt zavádí nový komplexní soubor pravidel pro zprostředkovatele obsahu online, pokud jde o způsob, jakým musí navrhovat své služby a postupy. Pravidla zahrnují nové povinnosti – omezit šíření nezákonného obsahu a nelegálních produktů online, zvýšit ochranu nezletilých osob a poskytovat uživatelům větší výběr a lepší informace.

Je fakt, že Evropa s krátkodobým ubytováním počítá a zahrne ho do svého legislativního rámce. „Krátkodobé ubytování je přínosem pro hostitele, turisty a ekosystém cestovního ruchu. Jeho růst by však neměl probíhat na úkor místních komunit. Nový návrh nařízení zajistí, aby místní orgány měly k dispozici údaje, které potřebují k podpoře udržitelného odvětví krátkodobého ubytování, k potírání nezákonných nabídek ubytování a k rozvoji vyváženého ekosystému cestovního ruchu. Vycházíme z rámce nařízení o digitálních službách, který vyžaduje, aby platformy sdílely údaje a pomáhaly místním orgánům koncipovat a prosazovat vhodná pravidla upravující krátkodobé ubytování,“ uvedl Thierry Breton, eurokomisař pro vnitřní trh.

V této souvislosti byl Evropskou komisí přijat návrh nařízení, jehož cílem je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobého ubytování a pomoci orgánům veřejné správy zajistit jejich vyvážený rozvoj coby součásti udržitelného odvětví cestovního ruchu. Až nabude tento návrh platnost, doplní stávající nástroje, zejména nařízení o digitálních službách, které reguluje online platformy, a směrnici o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7), jež v ČR vstoupila v platnost k 1. lednu 2023.

České zákony krátkodobé ubytování znemožňují

„Podzim 2022 byl v problematice krátkodobého ubytování velmi ´vydatný´ nejen na evropské úrovni. K nejzřetelnějšímu vývoji došlo rozhodnutím stavebního úřadu Prahy 1, kdy úřad vydal další rozhodnutí se zákazem provozování krátkodobého ubytování. V odůvodnění se odvolal na aktualizovanou metodiku Ministerstva pro místní rozvoj ČR s tím, že pokud je byt v době rozhodnutí v nabídce serveru Booking.com, přestože není kolaudovaný pro ubytovací služby, jedná se o byznys,“ zdůraznila Broňa Sitár Baboráková a dodala: „Na podzim vydala stanovisko ke krátkodobému ubytování i další organizace zřizovaná ministerstvem, tentokrát vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na svém webu zveřejnilo dokument, který je kvalifikovaným a argumentačně silným podkladem pro další jednání při tvorbě právních norem pro krátkodobé ubytování, ke kterým v tomto a následujícím roce zřejmě dojde. Stále mám za to, že způsob, jak se s byznysem krátkodobého ubytování vyrovnat, je vrátit ho regulacemi k původní myšlence sdílené ekonomiky, jedině to mi dává smysl.“

Plány Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu a přímo i krátkodobého ubytování na rok 2023 nastínila náměstkyně Daniela Grabmüllerová na 21. Evropském fóru cestovního ruchu, kam byla přizvána i Aliance 22 evropských měst, jejímž je Praha 1 členem. „Aktivity ministerstva budou z velké části legislativní a budou vycházet z programového prohlášení vlády. Připravujeme návrhy právních předpisů, které se týkají evidence ubytovatelů a ubytovaných v segmentu krátkodobého ubytování a sdíleného ubytování nebo průvodcovské činnosti. Navrhujeme na národní úrovni vytvořit systém pro registraci hostů ubytovacích zařízení, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů a zároveň bude sloužit jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii a Českému statistickému úřadu. Podnikatelům tento systém sníží administrativní zátěž. Také připravujeme věcný záměr zákona o cestovním ruchu,“ popsala Daniela Grabmüllerová, náměstkyně člena vlády.

Na listopadovém fóru z úst náměstkyně také zaznělo: „MMR podporuje rozvoj ubytovacích služeb za podmínky, že bude probíhat způsobem, který je udržitelný, neobtěžuje rezidenty a nenarušuje tržní prostředí. Nelze tolerovat situaci, kdy se někteří podnikatelé v ubytovacích službách vyhýbají svým povinnostem, zatímco jiní je důsledně dodržují. Je nutné chránit nejen spotřebitele, ale i podnikatele.“

Úkolem Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života je předkládat legislativcům argumenty a zkušenosti z praxe, sledovat vývoj na evropské i státní úrovni a reagovat na aktuální dění v problematice. Máte-li osobní zkušenost s krátkodobým ubytováním v místě vašeho bydliště, zapojte se prosím do našich aktivit tím, že nám pomůžete monitorovat problémová místa, abychom mohli najít účinná a trvalá řešení pro nás rezidenty. Děkuji, Bronislava Sitár Baboráková.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *