15. 3. 2023 / 

Kontrola a vymahatelnost

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ ČEKÁ V ROCE 2023 LEGISLATIVNÍ ZEMETŘESENÍ

Jménem Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života si vám dovolujeme předložit shrnutí očekávaných událostí v legislativě na úrovni EU a státní správy. Řada věcí souvisejících s problematikou krátkodobého ubytování se dala do pohybu a v loňském roce dostala jasný rámec. Proto jsme vypracovali přehled s výhledem událostí, které v legislativě nejspíš přinese rok 2023 – viz příloha, podrobněji níže.

Letos čeká zákonodárné orgány implementace Aktu o digitálních službách, který se dotkne platforem poskytující zprostředkovatelskou činnosti krátkodobému ubytování.

Již koncem ledna 2023 se na MMR konal druhý kulatý stůl, který si klade za cíl implementovat do české legislativy „Moderní a vymahatelná pravidla ubytování přes online platformy“. Největší slabinou dosavadního návrhu byla absence jasného systému kontroly a vymahatelnosti, určení klíčových kompetencí.

Dle informací Daniely Grabmüllerové z MMR připravují úředníci MMR i další předpisy, které se týkají evidence ubytovatelů a ubytovaných v segmentu krátkodobého nebo sdíleného  ubytování: „Navrhujeme na národní úrovni vytvořit systém pro registraci hostů ubytovacích zařízení, který bude v reálném čase generovat informace o počtech a složení domácích i zahraničních turistů a zároveň bude sloužit jako rozhraní pro platbu místních poplatků z pobytu a odesílání povinných hlášení cizinecké policii a Českému statistickému úřadu. Podnikatelům tento systém sníží administrativní zátěž. Také připravujeme věcný záměr zákona o cestovním ruchu.“

V únoru 2023 Senát ČR vydal usnesení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724. Jedná se o senátní tisk č. N 7/14/ – viz příloha. Senát stavil termín 31. května 2023, dokdy žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila jeho usnesení, a informovala ho o dalším vývoji projednávání.

Vzhledem k tomu, že vláda realizací pověří MMR ČR, očekáváme další aktivitu v této oblasti. Ministr Bartoš oficiálně oznámil, že: „Novela o podnikání v cestovním ruchu by měla vymezit charakter krátkodobých ubytování a stanovit pravidla pro jeho poskytování. Evropská komise už připravila celoevropské nařízení, jehož definitivní podobu by Švédsko jako předsednická země EU mělo dojednávat v březnu 2023 a dotáhnout do poloviny letošního roku.“ 

Letos také očekáváme, že ke stavebnímu úřadu doputuje řada podnětů k šetření týkajících se poskytování krátkodobého ubytování v bytech či rodinných domech. Vychází to z precedentního rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 1, které se odvolává na Metodická pomůcka MMR ČR, která si klade přispět ke sjednocení aplikace předpisů stavebního práva a ke sjednocení postupu stavebních úřadů při šetření podnětů. Vydána byla v červenci 2022 a aktualizována byla v listopadu 2022. Je pravděpodobné že v průběhu roku 2023 se proti rozhodnutí stavebního úřadu některý z postižených provozovatelů odvolá a spor bude řešen soudně. Soudní rozhodnutí by pak mělo potvrdit/vyvrátit správnost postupu stavebních úřadů dle metodiky MMR.

Pro letošní rok, kdy očekáváme implementaci EU požadavků do českého právního rámce, máme také k dispozici oficiální stanovisko HZS ČR k problematice krátkodobého ubytování z října 2022. Toto stanovisko, které vydala organizace zřizovaná Ministerstvem vnitra ČR, je kvalifikovaným a argumentačně silným podkladem pro další jednání při tvorbě právních norem pro krátkodobé ubytování, ke kterým v tomto a následujícím roce zřejmě dojde.

Od letošního ledna je pro ČR v platnosti směrnice DAC7. V problematice krátkodobého ubytování tako směrnice dopadá na platformy, které krátkodobé ubytování zprostředkovávají. Ty mají za povinnost sbírat informace o vybraných činnostech, prodejcích a tržbách a na pravidelné bázi je hlásit správci daně. V letošní roce očekáváme, že správci daně budou vyhodnocovat „kvalitu“ dodaných informací a podle její úrovně vyžadovat doplnění, upřesnění. Na faktický dopad této směrnice si musíme počkat, až do té doby, než se ukáže, zda jsou předávaná data pro správce daně relevantním zdroje informací pro efektivní výběr daní ze zprostředkovatelské činnosti.

Stále běží projednávání sněmovního tisku 41. Ten je opakovaně navrhován na pořad schůzí Poslanecké sněmovny ČR, zatím však k faktickému nedošlo.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *