27. 10. 2022 / 

Bezpečí

POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE STAVBÁCH URČENÝCH PRO BYDLENÍ Z HLEDISKA POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A Z HLEDISKA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

K problematice poskytování ubytování ve stavbách určených k bydlení publikoval koncem října 2022 stanovisko Generálního ředitelství HZS ČR. Dokument obsahuje varování, že provozování krátkodobého ubytování v obytných domech je nebezpečné. Ve třech kapitolách jsou podrobněji rozebrány požadavky na výkon státního požárního dozoru, dále požadavky na požární bezpečnost staveb a související povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob.

„Toto stanovisko, které vydala organizace zřizovaná Ministerstvem vnitra ČR, je kvalifikovaným a argumentačně silným podkladem pro další jednání při tvorbě právních norem pro krátkodobé ubytování, ke kterým v tomto a následujícím roce zřejmě dojde,“ komentovala dokument za Výbor proti vylidňování centra a podporu komunitního života předsedkyně Bronislava Sitár Baboráková.

V přiloženém souboru najdete plné znění:

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *