23. 6. 2020 / 

Praha 1

Linka pohotovostního úklidu

inka pohotovostního úklidu je kromě klasického denního úklidu a komplexního úklidu komunikací dalším nástrojem, jak udržovat centrum Prahy co možná nejvíc čisté.

Pohotovost funguje denně od 06:30 do 17:00 hodin na telefonním čísle 601 101 001.

Zde je možné hlásit veškeré problémy, které se týkají čistoty ulic, nebo poškození uličního mobiliáře.

„Pokud o problému v ulicích Prahy 1 víme, můžeme ho okamžitě řešit. Stačí
jen vytočit číslo, nahlásit adresu a popsat problém. Do hodiny se na místo dostaví pohotovostní úklidová četa, která nedostatky v čistotě ulic ihned odstraní a v případě poškození uličního mobiliáře začne s jeho nápravou,“
 popsal princip fungování úklidové pohotovosti Richard Bureš, radní pro oblast čistoty a životního prostředí.


Smyslem této služby je dát možnost i samotným občanům Prahy 1 nahlásit problém, který spatří ve své ulici. Například během cesty do práce, nebo z práce. Cílem pak je, aby problém, který například ráno nahlásí, byl večer při cestě ze zaměstnání dávno vyřešen, je-li to možné, nebo že bylo zahájeno řešení, je li to nutné.

Příklady:

Nahlášení vysypaného odpadkového koše.
Bez rozdílů vlastníka (Pražské služby, Praha 1, Dopravní podnik) na místo přijíždí pohotovostní automobil, bezodkladně provede úklid. Místo je do hodiny čisté. Je li koš poškozen s ohledem na vlastníka koše, je provedena náhrada za nový. (cca 1 – 3 dny). Problém je hlášen téměř denně.

Nahlášení vyvráceného antiparkovacího sloupku.
Na místo do hodiny po nahlášení přijíždí pohotovostní vozidlo. Sloupek je naložen, místo je prozatímně ošetřeno zasypáním vzniklé díry. Sloupek je předán pracovníkům firmy DAP a.s. spolu s adresou. DAP v rámci pravidelné údržby sloupek znovu usadí na své místo. Obvykle do 3-5 dnů. Průměrná četnost hlášení 2x do týdne.

Chybějící poklop od kanálu.
Místo je do hodiny od nahlášení označeno posádkou pohotovostního vozidla výstražnou páskou. Následně je kontaktován správce, či vlastník poklopu s cílem okamžitého řešení Odstranění černé reklamy z památek. Do dvou hodin přijíždí pohotovostní auto a jeho osádka zahajuje odstraňování černého výlepu. Poslední případ byl v květnu 2012, kdy byl polepen podstavec sochy Sv. Václava na Václavském náměstí. Jinak je černá reklama např. z košů Pražských služeb, nebo dopravních značek TSK odstraňována denně.

Pro MČ Praha 1 zajišťuje tuto služba společnost CDV Služby, která pro Prahu 1 zajišťuje i další služby spojené s pořádkem. Pohotovostní úklid tak jen rozšířil stávající spolupráci mezi MČ Praha 1 a CDV Služby. Z tohoto důvodu je možné realizovat tuto velmi efektivní službu za relativně velmi nízké náklady.

Systém funguje s mimořádnou efektivností mimo jiné z toho důvodu, že nevoláte na nějaký dispečink, který musí vyplnit formulář o oznámeném případu, následně případ někomu předat k vyhodnocení a následně případ někomu přidělit. Zde voláte na mobil přímo pracovníkovi MČ Praha 1, který problém osobně řeší.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *