man_avatar

5. 1. 2022 / 

Členové výboru

JUDr. Marek Novotný

Je absolventem Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Působí ve společné advokátní kanceláři Prof. Oto Novotný a partneři jako partner. V rámci advokacie se zabývá hlavně problematikou nemovitostí, bytového spoluvlastnictví (i oblasti společenství vlastníků) a bytových družstev, včetně práva nájmu. Je aktivní také v oblasti legislativy a koncepční činnosti, spolupracuje zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky jako externí poradce pro oblast bytového práva, také s Hlavním městem Praha, včetně návrhu na změnu právní úpravy dočasného pronájmu bytů.