28. 3. 2022 / 

Aktuality

POMOC POTŘEBUJEME TADY A TEĎ

Na účinnou obranu proti dopadům krátkodobého ubytování čekáme již řadu let“, řekla na „kulatém stolu“ Hospodářské komory ČR k tomuto tématu Broňa Sitár Baboráková, předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a podporu komunitního života MČ Prahy 1. Na setkání se diskutoval návrh novelizace živnostenského zákona řešící problematiku krátkodobého ubytování tzv. bod 41.

Radost z diskuze by měli zejména akcionáři Airbnb. Ti věří, že hranice mezi cestováním a bydlením se stírají a globální pandemie urychlila možnost bydlet kdekoli. Platforma se ukázala jako přizpůsobivá, aby sloužila těmto novým způsobům cestování. Citujeme z aktuální výroční zprávy Airbnb.

Právní oporu nutně potřebujeme, protože platforma Airbnb společenskou poptávku přímo predikuje, zatímco naše zákonodárství spí. Novelizace je relativně krátký proces oproti návrhu nového zákona. Ať už novela nebo zákon, po letech nereagování na existenci fenoménu krátkodobého ubytování přes platformy typu Airbnb už MUSÍME KONAT tady a teď. V krátkosti z diskuze:     

Překvapivým byl projev Ing. Mgr. Jan Strakoše z Odboru živností a spotřebitelské legislativy, MPO, který nepovažuje řešení problematiky krátkodobého ubytování za téma patřící do gesce živnostenského zákona, aspoň v této navrhované podobě. Vyjadřoval se v tom smyslu, že právě krátkodobé ubytování by si zasloužilo vlastní zákon, který by problematiku řešil komplexně a dále apeloval zejména na vymahatelnost.: „…já jsem přesvědčen, že v živnostenském zákoně by tato úprava zakotvena být neměla…primárně by měl právo podnikat regulovat zákon, tzn. za nás je cesta speciální samostatný zákon, který tuto problematiku bude komplexně řešit na nejvyšší úrovni anebo regulovat na lokální úrovni, ale to nepovažuji za správné…“

Za MMR, Odbor cestovního ruchu vystoupila JUDr. Renata Králová, která představila pracovní úvahy ministerstva, ze kterých plyne potřeba zákonné formulace pojmů bydlení/ ubytování/ příležitostné ubytování/ krátkodobé ubytování. Vyjádřila se pro tuto právní úpravu, protože: „…obce mají mít možnost, aby případně omezily poskytování ubytovacích služeb v bytových domech…“   

Návrh za hlavní město Praha obhajovala radní Hana Kordová Marvanová a poslanec Patrik Nacher, který pražský návrh novely prosazuje ve sněmovně. Věcní a přímočaří byli zejména zástupci hotelů, kterých se nekalá soutěž ubytovacích platforem bytostně dotýká. Do diskuze přispěli také poslanec Jakub Michálek, zástupci spotřebitelů a další. Za zorganizování „hranatého stolu“ patří dík Hospodářské komoře. Škoda, že se tato široká a konkrétní diskuze neodehrála o několik let dříve a s takovým personálním obsazením, aby diskuze nebyla jen politickými výkřiky. Šance, že bychom stáli před komplexním řešením problematiky krátkodobého ubytování, by byla větší, než jsou teď šance předkládané právní úpravy na nabytí účinnosti.

Máte na nás dotaz?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *